ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Wprowadzenie

Maciej Bugajewski, O reprezentacji

Studia i Rozprawy

Arkadiusz Marciniak, O przeszłości. Dylematy przedstawiania w archeologii
Katarzyna Kaniowska, Wokół problematyki przedstawienia (z punktu widzenia antropologa)
Violetta Julkowska, Multimedialne iluzje jako reprezentacje przeszłości
Anna Zalewska, Reprezentacje archeologiczne jako transgresje ludzi i rzeczy
Tomasz Falkowski, Blaski i cienie reprezentacji historycznej
Maria Solarska, Reprezentacja jako przedstawicielstwo i przedstawianie - feministyczne konteksty
Geneviève Zubrzycki, Symboliczna redefinicja narodowej tożsamości w Quebecu
Izabela Skórzyńska, Historyk w świecie widowisk przeszłości
Agnieszka Kaczmarek, Narracja o niepewnej tożsamości
Katarzyna Machtyl, Mediować, re-prezentować, przechowywać. O kilku kwestiach związanych z wizualną reprezentacją znakową
Adam Rajewski, Rozważania na temat Assmannowskiej teorii pamięci
Anna Nadolska, Alternatywne formy reprezentacji historii Polski - przykład licheński
Maciej Sawicki, Rozumienie i przedstawianie w Zarycie historyki Johanna Gustava Droysena
Marta Zawodna, Świadectwo śmierci Innego w zapiskach Załmena Gradowskiego
Michał Rydlewski, Nie rezygnujmy z kultury. Percepcja wzrokowa w ujęciu konstruktywizmu społecznego na tle postkonstruktywizmu i konceptualizmu
Marta Kubiszyn, Pamięć Destrukcji. Wspomnienia świadków cierpienia i Zagłady Żydów lubelskich

Przedruki i Archiwalia

Rafał Stobiecki, Historyk wobec etyki. Szkic niezobowiązujący

Dyskusje i Polemiki

Andrzej P. Kowalski, Michał Rydlewski, Archeologia widzenia - kulturowy wymiar percepcji wzrokowej. Z prof. Andrzejem P. Kowalskim rozmawia Michał Rydlewski
Alon Confino, Chrissy Monaghan, Jakub Muchowski, Koniec Holokaustu. Z prof. Alonem Confino rozmawiają Chrissy Monaghan i Jakub Muchowski

Recenzje i Omówienia

Adam Rajewski, Kultura historyczna jako kategoria badań nad obecnością przeszłości w teraźniejszości. Propozycje teoretyczne Petera O. Loewa (Peter Oliver Loew, Gdańsk i jego przeszłość. Kultura historyczna miasta od końca XVIII wieku do dzisiaj, przeł. J. Mosakowski)
Maciej Sawicki, C. Noica, Europejski model kultury, przeł. T. Rosca
Justyna Budzińska, Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia, red. I. Skórzyńska, W. Olejniczak, Zbąszyń-Poznań 2012
Tomsza Wojnowski, J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą

Kronika Naukowa

Michał Buchowski, Wojciech J. Burszta, Jerzy Grad, Henryk Mamzer, Andrzej Szahaj, Wojciech Wrzosek, Jerzy Kmita (1931-2012). Wspomnienie