Jak kupić?

Drukowane tomy Rocznika Antropologii Historii można zakupić w ramach usługi "print on demand", jak również za pośrednictwem dystrybutora prowadzącego usługę subskypcji.

 

USŁUGA "PRINT ON DEMAND"

1. Zamówienie należy złożyć za pomocą poczty e-mail (rah@rah.pth.net.pl).

2. W korespondencji należy podać dokładne parametry zamawianego tomu/tomów [rok, numer ciągły, tytuł tematyczny; np. 2012, nr 3, Lektury (z) przeszłości lub 2016, nr 9, Dziedzictwo kulturowe] oraz adres pocztowy Zamawiającego na jaki ma być skierowana przesyłka.

3. Czas realizacji zlecenia wynosi około trzech tygodni. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec zmianie.

4. Koszt zakupu jednego tomu Rocznika Antropologii Historii wynosi 45 zł brutto. Do kosztu zakupu doliczana jest dodatkowo opłata za usługę kurierską.

5. Całościową opłatę za usługę Zamawiający uiszczana kurierowi przy odbiorze przesyłki.

6. Usługa dostępna jest wyłącznie dla Zamawiających zlokalizowanych na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie poprzez wskazanego niżej dystrybutora.

SUBSKRYPCJA

Firma Księgarska Wiesława Juszczaka
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel. (42) 630 29 46
tel/fax. (42) 630 66 37
email: biuro@fkwj.pl
http://www.fkwj.pl/