Redakcja

RADA NAUKOWA

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

Wojciech Wrzosek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

Jacek Banaszkiewicz (Instytu Historii Polskiej Akademii Nauk), Wojciech J. Burszta (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie), Claudia Kraft (Universität Erfurt), Mihail Krom (European University at St. Petersburg), Zbigniew Libera (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Keely Stauter-Halsted (University of Michigan), Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki), Ludwik Stomma (École Pratique des Hautes Études, Paris)

 

KOMITET REDAKCYJNY

REDAKTOR NACZELNY

Jacek Kowalewski

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

SEKRETARZ

 Michał Rydlewski

(Uniwersytet Wrocławski)

CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO

Marcin Brocki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Tomasz Falkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ene Kõresaar (Uniwersytet w Tartu),                              Andrzej P. Kowalski (Uniwersytet Gdański), Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Anna Muller (University of Michigan),                   Aleksiej Wasiliew (Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie)