ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Adam Rajewski
Rozważania na temat Assmannowskiej teorii pamięci

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: pamięć komunikacyjna, pamięć kulturowa, Jan Assman

Abstrakt:
Teoria pamięci zbudowana przez Jana Assmana stała się jednym z najważniejszych systemów analitycznych wyjaśniających rekonstrukcję przeszłości w teraźniejszości. Jego książka „Pamięć kulturowa i wczesna cywilizacja: pisanie, pamięć i wyobraźnia polityczna” stała się ważnym narzędziem dla współczesnej humanistyki, w której chce się pokazać specyfikę tego zjawiska. Artykuł jest refleksją nad przeczytaną książką i omawia główne założenia przedstawione przez Jana Assmana.

Informacje o autorze:
RAJEWSKI ADAM – doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Powrót