ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Wprowadzenie

Wiktoria Kudela-Świątek, Siła emocji w badaniach terenowych

Studia i Rozprawy

Halyna Bodnar, Trauma, Emotions, and Silence: Oral History Narratives about the Complicated Past on the Frontiers (Eastern Halychyna, 1930s–1940s)
Marta Duch-Dyngosz, Emplacing Vernacular Memory: Looking for the Unconscious and Affective Aspects of Collective Memory
Wiktoria Kudela-Świątek, What I Usually Do not Write about My Fieldwork: Negative Emotions in Research on the Experience of the Second World War in Eastern Galicia
Marta Havryshko, Vulnerability, Guilt, and Shame: Doing Oral History of Interethnic Violence during WWII in the Eastern Galicia
Marcelina Jakimowicz, Please Turn off Dictaphone… About Silence, Shame and Lie in the Research of Memory of War Experience
Jakub Gałęziowski, When a Historian Meets Vulnerability. Methodological and Ethical Aspects of Research on Sensitive Topics and with People Affected by Difficult Experiences
Anna Maciąg, Emotional Resumes. Biographical Interviews with the Founders of the Polish Psychotherapy – About Poles and Their Emotions in Years 1945–1989

* * *

Radosław Sierocki, Analiza sieci społecznych jako metoda badawcza w socjologii
Jacek Kowalewski, Analiza sieci społecznych we współczesnych badaniach historycznych
Maria Korybut-Marciniak, Potencjał analizy sieci społecznych w badaniach egodokumentów

* * *

Michał Rydlewski, Posthumanizm a myślenie magiczno-metamorficzne: w poszukiwaniu materialno-cielesnej intersubiektywności (część I)
Małgorzata Dubasiewicz, Obrazy poruszone. Aktualizacja znaczeń jasnogórskiej ikony w peregrynacji „Od oceanu do oceanu”
Marta Szaszkiewicz, Mała architektura sakralna w krajobrazie kulturowym. Analiza usytuowania kapliczek przydrożnych na terenie Pomorza

Przekłady

Nicholas B. Dirks, Roczniki Archiwum: etnograficzne uwagi o źródłach historycznych

Archiwalia

Ludwik Stomma, Metoda strukturalna w etnologii
Ludwik Stomma, Antropologia kultury, historia i Kubuś Puchatek

Dyskusje, Polemiki

Tetiana Pastushenko, Women’s Experience of Survival in Times of Emergency. Review of Modern Ukrainian Research
Natalia Otrishchenko, “Talking and Listening About Suffering”: Toolkit for Interviewers

Kronika Naukowa

Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Bożena Popiołek, W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Jolanta Kowalik, Sprawozdanie z konferencji naukowej Życie prywatne Polaków w XIX wieku. W zwierciadle rzeczy (Olsztyn, 9 października 2020)