ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Marta Duch-Dyngosz
Emplacing Vernacular Memory: Looking for the Unconscious and Affective Aspects of Collective Memory

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót