ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2015, Nr (8), Antropologia i historia


Wprowadzenie

Magdalena Radkowska-Walkowicz, Agnieszka Kościańska, Antropologia i historia

Studia i Rozprawy

Zofia Sokolewicz, Etnografia/etnologia/antropologia a nauki historyczne wobec koncepcji społeczeństwa pierwotnego
Agnieszka Kościańska, Historia jako wiedza konieczna. Z antropologicznych badań dyskursu eksperckiego o seksualności
Agnieszka Halemba, Archiwum znalezione w garażu – antropolog wobec dokumentu
Tomasz Rakowski, Historia mówiona i źródła etnograficzne jako „wiedza pewna”. Przypadek potransformacyjnej historii Torgutów w zachodniej Mongolii oraz historii wsi Broniów w centralnej Polsce
Piotr Filipkowski, Historia mówiona jako historia faktyczna albo jak „odantropologizować” opowieści o przeszłości?
Anna Witeska-Młynarczyk, O ambiwalencji i procesach strukturyzacji pamięci we współczesnej Polsce. Fragmenty etnografii
Anna Wieczorkiewicz, Człowiek z dwiema walizkami. Fragmenty opowieści o Eliadem w Indiach
Mariusz Filip, Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii
Hubert Wierciński, Miasto, którego nie ma? Konstruowanie historii i dziedzictwa kulturalnego Bańskiej Szczawnicy w perspektywie antropologicznej
Małgorzata Owczarska, Czas, przestrzeń i alternatywne sposoby wyrażania historyczności. Przypadek Tahiti
Anna Muller, Walls that Unite: Unlikely Friendships in Mokotów Prison, 1949–1956
Arkadiusz Bednarczuk, (Nie)obecność sztuki w kulturze dawnej. Przyczynek krytyczny do koncepcji antropologii obrazu Hansa Beltinga

Recenzje i Omówienia

Barbara Klich-Kluczewska, Katarzyna Stańczak-Wiślicz, O seksualności i tworzeniu wiedzy. Na marginesie książki Agnieszki Kościańskiej „Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce”
Rafał Rutkowski, O Dąbrówce i innych piastowskich władczyniach
Violetta Julkowska, W poszukiwaniu strategii badawczej antropologii historii
Wojciech Piasek, C. Lévi-Strauss, Wszyscy jesteśmy kanibalami
Jacek Kowalewski, T. Falkowski, Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku
Piotr J. Fereński, J. Dziewit, Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii

Kronika Naukowa

Marcin Jarząbek, Psychologia boju na przestrzeni dziejów. Człowiek w doświadczeniu granicznym
Aleksander Smalianczuk, Rocznik historii antropologizującej „Homo Historicus”