ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2015, Nr (8), Antropologia i historia


Agnieszka Halemba
Archiwum znalezione w garażu – antropolog wobec dokumentu

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: metody badawcze, obserwacja uczestnicząca, archiwa, dokumenty, Syberia, Ukraina

Abstrakt:
Badacze z zakresu nauk humanistycznych oraz akademickich dyscyplin nauk społecznych często otwarcie przyznają się do wykorzystywania różnych metod oraz typów danych w procesie badawczym. Po mimo tego faktu należy postawić pytanie: czy antropolodzy, historycy, socjolodzy mówiący o obserwacji uczestniczącej, o pracy w archiwum lub też analizie tekstów kulturowych, tak naprawdę mówią o tych samych metodach badawczych? Po mimo wysokiej pozycji wielodyscyplinarności, interdyscyplinarności lub transdyscyplinarności, akademicki trening w przeważającej mierze prowadzony jest w dalszym ciągu w ramach granic poszczególnych dyscyplin, które szczególną uwagą kładą na rozwój jednej lub dwóch głównych metod badawczych nakazujących nabycie specyficznych umiejętności badawczych i swoistej wrażliwości. W przypadku antropologii badania terenowe prowadzone w oparciu o metodę obserwacji uczestniczącej nadal są jej wyróżnikiem. To samo można powiedzieć o pracy historyka z dokumentami archiwalnymi. Oprócz tego klasycznego obrazu metodologicznego, kształtuje się jednak odmienna postawa badawcza kierująca się w stronę innych typów źródeł oraz metod. W artykule jest ona opisana na podstawie dwóch przykładów (mini-studiów przypadku) z badań własnych prowadzonych w Republice Ałtaju oraz na Zakarpaciu. Przykłady te dotyczą znaczenia dokumentów pisanych, na które natrafiła Autorka w czasie swojej pracy terenowej. Uzmysławiają one, że dzięki uwzględnieniu innych typów źródeł i procedur badawczych, zaufanie do narzuconych w treningu dyscyplinarnym metod badawczych, zaczyna budzić obawy i staje się coraz bardziej wątpliwe.

Informacje o autorze:
HALEMBA AGNIESZKA – antropolog kulturowy, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. E-mail: a.halemba[at]uw.edu.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót