ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Wprowadzenie

Marcin Brocki, Jacek Kowalewski, Semiotyka historii

Studia i Rozprawy

Bogusław Żyłko, Semiotyka historii w pracach szkoły tartusko-moskiewskiej
Karolina Polasik-Wrzosek, Próba elementarnej fenomenologii Aleksandra Piatigorskiego. Filozof o ewolucji szkoły tartusko-moskiewskiej
Marcin Brocki, Proces historyczny w „punkcie bifurkacji” – Jurija Łotmana koncepcja zmiany kulturowej
Ilia Kalinin, Semiotyczny model procesu historycznego. Historia – między gramatyką a retoryką
Zbigniew Libera, Semiotyka medycyny we wczesnej nowożytności, a etnosemiotyka w etnomedycynie XIX-XX wieku
Maciej Czerwiński, Narracja i encyklopedia. Wyobrażenia historyczne Chorwatów i Serbów
Andreas Ventsel, Hegemony as a visual rhetorical signification in Soviet Estonia photojournalism
Piotr Stefanowicz, Staroruskie pojęcie „honor/cześć” w pomnikach literatury na Rusi (do najazdu mongolskiego)
Andrzej P. Kowalski, Germańskie tabu. Obecność ozdób i brak broni w pochówkach gockich
Alain Boureau, Propozycja uściślenia historii mentalności
Christer Winberg, Kilka uwag o antropologii historii

Przedruki i Archiwalia

Jurij Łotman, Wola boska czy gra hazardowa (Prawidłowość i przypadek w procesie historycznym)
Boris Uspienski, Historia sub specie semioticae
Jurij Łotman, Pamięć kultury
Józef Burszta, Aspekt historyczny badań etnologicznych

Dyskusje i Polemiki

Michał Rydlewski, Ekfraza homerycka w perspektywie kulturowego wymiaru percepcji wzrokowej

Recenzje i Omówienia

Henryk Mamzer, Antropologia pradziejów jako krytyka archeologii, (A. P. Kowalski, Antropologia zamierzchłych znaczeń)
A. Z. Bokiniec, J. Kowalewski, (Nie)Święta Ruś (Alain Besancon, Święta Ruś)
Rafał Rutkowski, P. Węcowski, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza

Kronika Naukowa

Jacek Kowalewski, Antropologia i historia. Symetrie oglądu przeszłości. Kolokwium Sekcji Antropologii Historii PTL w Toruniu
Ewa Klekot, „Antropologiczne badania dziedzictwa”. I Kongres Antropologiczny
Katarzyna Majbroda, Michał Mokrzan, Sekcja Metodologiczna Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego