ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Piotr Stefanowicz
Staroruskie pojęcie „honor/cześć” w pomnikach literatury na Rusi (do najazdu mongolskiego)

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: cześć, honor, Ruś, średniowiecze

Abstrakt:
Przekład: П.С. Стефанович, Древнерусское понятие чести в памятниках литературы домонгольской Руси, „Древняя Русь: Вопросы медиевистики”, 2004, 2 (16). s. 63-87. Tekst stanowi historiograficzną polemikę z tezami stawianymi przez Jurija Łotmana, w kontekście badań nad staroruskim pojęciem honoru/czci.

Informacje o autorze:
STEFANOWICZ PIOTR – historyk, profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Naukowo-Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie; pracownik naukowy Instytutu Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót