ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Studia i Rozprawy

Jan Pomorski, Abrazja i sedymentacja w roli historycznych metafor fundamentalnych. Krzysztof Pomian jako kultura poznająca
Bożena Płonka-Syroka, Antropologia wiedzy jako nowa perspektywa badań nad historią medycyny
Jaromir Jeszke, Rola mitów o nauce w debacie społecznej
Agnieszka Kaźmierczak, Wpływ przekonań teologicznych na kształtowanie się obrazu świata u wybranych uczonych nowożytnych
Ada Arendt, Pigułki na nieczytanie. Dwugłos autorsko-czytelniczy w kalendarzu na 1696 rok
Мария Лескинен, Репрезентация русскости на всемирных выставках второй половины XIX в. в оценках русских современников
Maria Ferenc Piotrowska, ‘All those rumors occupy people's thoughts...’. On the relationship between rumors and knowledge about the Holocaust in the Warsaw ghetto
Robert Kasperski, Model trójdzielny Dumézila, problem legitymizacji sukcesji oraz Getica Jordanesa
Anna Kurpiel, Powielając własne błędy czy ucząc się od siebie? O związkach historii mówionej z antropologią kulturową oraz potrzebie silnej tożsamości
Piotr Filipkowski, Stocznia – transformacja – historie mówione. Albo o sensotwórczej mocy (gdyńskich) statków
Agata Klimek, „Dobrze jest, gdy poglądy małżonków są zbieżne”. Konflikt małżeński w Polsce lat sześćdziesiątych XX wieku w świetle ego-dokumentów
Michał Pawleta, Przeszłość na sprzedaż. Archeologia i jej wytwory w kulturze konsumpcyjnej we współczesnej Polsce
Tomasz Falkowski, O sztuce dyplomacji we współczesnej filozofii i historii nauk
Andrzej Karwowski, Andyjskie zapożyczenia leksykalne w językach dorzecza Beni (Amazonia boliwijska) w świetle danych archeologicznych, historycznych i etnograficznych
Jacek Pawlik, Georges Balandier a kwestia historyczności w badaniach antropologii kulturowej

Przekłady

Georges Balandier, Tradycja, konformizm, historyczność
Georges Balandier, Dynamika tradycjonalizmu i nowoczesności

Dyskusje - polemiki

Maria Solarska, Peryferie w centrum (uwagi). Refleksje po lekturze książki Marty Kurkowskiej-Budzan i Marcina Stasiaka Stadion na peryferiach
Jacek Kowalewski, Historiografia dziejów najnowszych w sieci teorii ugruntowanej (na marginesie książki Marty Kurkowskiej-Budzan i Marcina Stasiaka Stadion na peryferiach)
Michał Rydlewski, Praktyki antypiśmiennicze jako czynnik przemian wiedzy kulturowej. (Uwagi antropologa mediów na marginesie Społecznej historii wiedzy Petera Burke'a)
Agata Jankowska, Czy solidarność żywych i martwych jest możliwa?

Kronika naukowa

Michał Rydlewski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Antropologia, media, komunikacja (Lądek Zdrój, 28-29 maja 2018)