ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 2 (7), Historia i płeć


Wprowadzenie

Dobrochna Kałwa, W stronę historii gender

Studia i Rozprawy

Claudia Kraft, From noble knights to Polish warriors? Reconfigurations of masculinities and femininities in Polish revolutionary warfare and during the times of partitions
Keely Stauter-Halsted, Policing the borders of belonging: gender, sexuality and the Polish nation
Anna Muller, “The Mother of Solidarity”: Anna Walentynowicz’s Quest in Live
Katarzyna Sierakowska, Wpływ powstania styczniowego na zakres patriotycznych obowiązków kobiet
Agnieszka Janiak-Jasińska, Maszyna do pisania i jej wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy biurowej na ziemiach polskich w początkach XX wieku
Agata Stolarz, Wojsko, płeć i historia mówiona. O „kobiecych” opowieściach o doświadczeniu walki w czasie drugiej wojny światowej
Katarzyna Stańczak-Wiślicz, „Jak związać koniec z końcem” – jedzenie i konsumpcja w Polsce lat osiemdziesiątych XX w. w dyskursie eksperckim i kobiecych narracjach osobistych
Barbara Klich-Kluczewska, „W tym domu panuje strach”. Kultura przemocy i porządek płci w Polsce późnego komunizmu
Iwona Dadej, „Mittedrin statt nur dabei”? Niemieckie badania nad historią płci w nauce. Rekonesans
Mariusz Filip, „Wędrujące Kaszuby”. Ujęcie Antropologiczne
Marcin Jarząbek, „Lżynie Państwa”, czyli codzienność przed sądem. Mikrohistoryczne spojrzenie na sląskość lat trzydziestych XX w.
Wiktoria Kudela-Świątek, O zasadności i możliwości korzystania z archiwalnych nagrań biograficznych dla „padlinożerców” i nie tylko
Zbigniew Szmyt, Między deifikacją a przemocą symboliczną. Rzecz o ambiwalentnych praktykach wykonywanych przez lamów na ciele rosyjskiego prezydenta

Przedruki i Archiwalia

Anna Żarnowska, Czy przełom XIX i XX wieku otwierał kobietom przejścia ze sfery prywatnej do sfery publicznej? Rola barier obyczajowych
Monika Baer, Płeć i procesy transformacyjne w Polsce po 1989 roku. Studium przypadku

Recenzje i Omówienia

Wojciech Piasek, K. Majbroda, Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Teksty, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy, Kraków 2012, ss. 620
Anna Dąbrowska, W. Grzebalska, Płeć powstania warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 133
Kazimierz Maliszewski, A. Kucharski, Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń 2013, ss. 563

Kronika Naukowa

Adam F. Kola, Konferencja „Etyczno-moralne aspekty ‘praktyk humanistycznych’”, Pluski, 16-17 października 2013 r.
Agnieszka Zasada, Mateusz Żmudziński, IV Toruński Konfrontacje Archiwalne „Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym”, Toruń, 5–6 grudnia 2013
Łukasz Wróbel, Międzynarodowa konferencja „Egodokumenty. Tradycje historiograficzne – perspektywy badawcze”, Toruń, 15 maja 2014 r.
Natalia Sarata, Warsztaty historii kobiet – zarys procesu przypominania
Ewa Furgał, „Przewodniczka po Krakowie emancypantek” – przykład feministycznej historii kobiet