ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 2 (7), Historia i płeć


Barbara Klich-Kluczewska
„W tym domu panuje strach”. Kultura przemocy i porządek płci w Polsce późnego komunizmu

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Przemoc domowa – kultura przemocy – dyskurs - porządek płci – modernizacja – kryzys – PRL – 1970-1989 – mikrohistoria – historia kobiet

Abstrakt:
Artykuł poświęcony jest związkom pomiędzy dominującym w ostatnich dwóch dekadach PRL wyobrażeniom na temat porządku płci w rodzinie a akceptacją dla przemocy. Ponadto ma on na celu prezentację potencjału dwojakiego typu źródeł dla badań przemocy domowej w XX wieku: dokumentacji spraw sądowych oraz prasy popularnej. Tego typu źródła pozwalają na zwrócenie uwagi w równym stopniu na dyskurs epoki jak na jednostkowe doświadczenie aktorów historycznych, które możemy odczytywać rozszyfrowując stosowane przez nich strategie narracyjnych, poszukując autorefleksji na temat sytuacji w jakiej się znaleźli oraz sposobów radzenia sobie z przemocą.

Informacje o autorze:
KLICH-KLUCZEWSKA BARBARA – historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prace cytowane Rozwiń
Powrót