ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2017, Nr (10), Antropologia - folklor - historia


Wprowadzenie

Jacek Kowalewski, Antropologia – folklor – historia. Piotr Kowalski (1952-2011) – in memoriam

Studia i Rozprawy

Jerzy Jastrzębski, Literatura – folklor – antropologia. Piotr Kowalski o sobie i swojej wczesnej twórczości
Zbigniew Libera, "Historia rozumienia świata" Piotra Kowalskiego
Jacek Kowalewski, Kultura w historii. Piotra Kowalskiego koncepcja antropologii historycznej
Michał Rydlewski, Aleksander Woźny, Antropologia historyczna Piotra Kowalskiego a wrocławski projekt antropologii mediów
Konrad Górny, Antropologia Piotra Kowalskiego, czyli o konsekwencjach pewnego przewrotu w folklorystyce
Jolanta Ługowska, Być „niepowołanym odbiorcą”…
Katarzyna Łeńska-Bąk, Meandry kultury popularnej
Elwira Wilczyńska, Możliwości wykorzystania tekstów folkloru w dociekaniach historycznych. Uwagi badacza kultury wsi polskiej XIX i początku XX wieku
Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Graffiti na kościelnych ławkach w kontekście inskrypcji w przestrzeni sakralnej
Katarzyna Tilgner, Tabu dotyczące nazw duszy i ciała w wyobrażeniach starożytnych ludów Italii
Andrzej P. Kowalski, Antropologia pierwotnej kultury Gotów. Zwyczaje pogrzebowe
Igor Rosa, Motyw bobra w kulturze antycznej i średniowiecznej ¬– między toposem literackim a rzeczywistością
Andrzej Karwowski, Terms for ceramic vessels in the Panoan and Tacanan languages: ethno-archaeological observations
Paulina Abriszewska, Oralność, piśmienność i XIX-wieczna krytyka cywilizacji druku. Przpadek Norwida
Anna Wylegała, O perspektywach badania chłopskiego doświadczenia refeormy rolnej. Z warsztatur badawczego
Elisabeth Morrow Clark, “Dzięki temu, ja jestem”: Memories and narratives of trauma and national identity
Marta Kubiszyn, Granica – różnica kulturowa – tożsamość: przestrzeń lubelskiej dzielnicy żydowskiej we wspomnieniach przedwojennych mieszkańców
Wojciech J. Burszta, Uciszanie przeszłości dla teraźniejszości. Strategie i techniki szkolnej edukacji historycznej

Kronika Naukowa

Aleksandra Ziober, Sprawozdanie z konferencji krajowej Staropolski ogląd świata – sarmackie kody kulturowe (Wrocław 22-23 czerwca 2016)