ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2017, Nr (10), Antropologia - folklor - historia


Jerzy Jastrzębski
Literatura – folklor – antropologia. Piotr Kowalski o sobie i swojej wczesnej twórczości

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: folklorystyka, antropologia historii, Piotr Kowalski, biografia

Abstrakt:
W artykule wykorzystano autoprezentacje zawarte w dokumentach przedstawianych przez Piotra Kowalskiego w różnych sytuacjach zawodowych związanych z jego karierą naukową, przede wszystkim na jej początkowym etapie. Droga twórcza Kowalskiego prowadziła od badań nad literaturą i kulturą popularną i masową, poprzez folklorystykę do antropologii historii i mediów. W swych obserwacjach i analizach fenomenów kultury współczesnej uwzględniał zawsze uwarunkowania historyczne wytworów i zachowań ludzi w różnych przestrzeniach społecznych. W rekonstrukcjach wizji świata brał pod uwagę zarówno wymiar synchroniczny, jak i diachroniczny, uważając, że nie można zrozumieć teraźniejszości, jeśli gubi się z oczu przeszłość.

Informacje o autorze:
JERZY JASTRZĘBSKI – filolog, medioznawca, profesor zwyczajny w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. E-mail: jerzy-jastrzebski[at]wp.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót