ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2011, Nr 1-2 (1), Preliminarium


Wprowadzenie

Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Antropologia historii

Studia i Rozprawy

Krzysztof Piątkowski, Antropologia i historia
Ewa Klekot, Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności
Paweł Bohuszewicz, Kulturowa historia literatury staropolskiej: studium przypadku
Tomasz Mojsik, Muzy i płeć meta poetyki
Bogdan Burliga, Homo Venans. Sakralny wymiar polowania starożytnych Greków według Arriana z Nikomedii
Piotr Pranke, Pierwsi Piastowie w kręgach arystokratycznych Cesarstwa
Tomasz Wiślicz, Nadprzyrodzone interwencje w dzieje Rzeczypospolitej: przypadki Matki Boskiej Sokalskiej i Matki Boskiej z Tynnej
Stanisław Witecki, „Jako parszywa owca innych zarażająca aby wygnana była”. Cudzołóstwo w osiemnastowiecznej wsi małopolskiej – interpretacja kulturowa
Justyna Beinek, Cultural Texts: Polish and Russian Albums in the Age of Romanticism
Monika Widzicka, „Travolterzy naszych czasów”. Krytyka dyskotek w świetle refleksji nad polską kulturą popularną lat siedemdziesiątych

Przedruki i Archiwalia

Wojciech Wrzosek, Losy źródła historycznego (refleksje na marginesie idei R. G. Collingwooda)
Czesław Robotycki, Historia, tradycja, antropologia – tezy na nowo przemyślane
Ludwik Stomma, Zmiana i trwanie

Dyskusje i Polemiki

Janusz Barański, Grzegorz Godlewski, Jaromir Jeszke, Edmund Kizik, Monika Milewska, Krzysztof Moraczewski, Włodzimierz Pessel, Andrzej Radomski, Paweł Rodak, Antropologia historii/historyczna w Polsce. Pojęcia – dziedzictwo – perspektywy.

Recenzje i Omówienia

Czesław Robotycki, Symbolizacja przeszłości, (M. Kurkowska-Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie)
Jacek Kowalewski, Między różnorodnością a uniwersalizmem, (J. Tanner, Historische Anthropologie zur Einführung)
Rafał Rutkowski, W jaki sposób badać historię berserków?, (Ł. Malinowski, Berserkir i úlfhe.nar w historii, mitach i legendach)
Bogdan Rok, A. Kowalski, Świat Andrzeja Komonickiego, kronikarza Żywca. Studia z antropologii historycznej
Marcin Brocki, E. Wolf, Europa i ludy bez historii
Piotr Pranke, J. G Carrier (ed.) A Handbook of Economic Antropology

Kronika Naukowa

Aleksandra Kleśta-Nawrocka, Jarosław Dumanowski, Smak i Historia. Metodologia, źródła, perspektywy
Rafał Kleśta-Nawrocki, Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań
Adam Szafrański, Co po Geertzu? Dziedzictwo – Interpretacje – Dylematy