ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2011, Nr 1-2 (1), Preliminarium


Adam Szafrański
Co po Geertzu? Dziedzictwo – Interpretacje – Dylematy

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Clifford Geertz, antropologia interpretatywna, dziedzictwo antropologii symbolicznej

Abstrakt:
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Co po Geertzu? Dziedzictwo – Interpretacje – Dylematy” Lublin, 4 – 5 kwietnia 2011 r.

Informacje o autorze:
Adam Szafrański - profesor KUL; kierownik Katedry Socjologii Kultury i Religii.
Powrót