ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2012, Nr 2 (3), Lektury (z) przeszłości


Wprowadzenie

Jacek Kowalewski, Paweł Żmudzki, Lektury (z) przeszłości

Studia i Rozprawy

Czesław Robotycki, Dyskusje o pograniczu antropologii kulturowej i historii nie będą miały końca (i o to chodzi)
Roger Chartier, Tekst, symbole i francuskość
Robert Darnton, Pierwiastek symboliczny w historii
Dominick LaCapra, Chartier, Darnton i wielka masakra symboli
James Fernandez, Historycy snują opowieści: o kartezjańskich kotach i galijskich walkach kogutów
Zbigniew Libera, Wielka masakra kotów, symboli i antropologii historycznej
Andrzej P. Kowalski, Symbole w historii a historia symboli. O antropologicznej interpretacji faktów historycznych
Piotr Kowalski, Kronikarskie semiotyki. Kronika staropolska jako źródło w historii kultury
Michał Tomaszek, Węgrzy w Sankt Gallen w 926 roku: narracja o barbarzyńcach w Casus Sancti Galli Ekkeharda IV
Przemysław Pazik, Opowieść o samobójstwie pewnego rycerza z 26 rozdziału III księgi Kroniki polskiej Mistrza Wincentego

Przedruki i Archiwalia

Jacek Banaszkiewicz, Podanie o Lestku I Złotniku. Mistrza Wincentego „Kronika polska” I 9,11
Jacek Banaszkiewicz, „Zamach stanu w Gnieźnie

Dyskusje i Polemiki

Jacek Banaszkiewicz, Jacek Kowalewski, Paweł Żmudzki, Magister ludi - rozmowa z Prof. Jackiem Banaszkiewiczem
Philippe Minard et al., Historia i antropologia: nowe zbieżności? Debata zorganizowana przez Société d’histoire moderne et contemporaine

Recenzje i Omówienia

Czesław Robotycki, Wojciecha Piaska projekt uprawiania antropologii w historii, ( W. Piasek, Historia jako wiedza lokalna. „Antropologiczne przesunięcie” w badaniach nad historiografią PRL)
Tomasz Pawelec, Antropologia kultury w warsztacie historyka historiografii, ( W. Piasek, Historia jako wiedza lokalna. „Antropologiczne przesunięcie” w badaniach nad historiografią PRL)
Jarema Drozdowicz, Czy triumf natury nad kulturą? Franz Boas i jego Umysł człowieka pierwotnego w perspektywie historycznej, (Franz Boas, Umysł człowieka pierwotnego)
Paweł Żmudzki, J. Banaszkiewicz, Takie sobie średniowieczne bajeczki

Kronika Naukowa

Marcin Kafar, Autobiografia - biografia - narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej
Michał Mokrzan, Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki. Inspiracje, recepcja, krytyka
Filip Skowron, Polowanie na Awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy. Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie