ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 2 (5), Genealogie kultury


Wprowadzenie

Andrzej P. Kowalski, René Girard i antropologiczne genealogie kultury

Studia i Rozprawy

René Girard, Rzeczy ukryte od założenia świata. Geneza kultury i instytucji
Anna Urbańsak-Szymoszyn, Mimesis i przemoc u podstaw Girardowskiej teorii kształtowania się zjawisk kulturowo-społecznych
Henryk Mamzer, René Girarda mimetyczna rywalizacja: oksymoron czy postawa hybrydyczna
Andrzej P. Kowalski, Początki sztuki w świetle antroplogii René Girarda
Józef Niewiadomski, „Allmächtiges Wort vom Himmel”. Religion und Gewalt im Kontext der Theorie von René Girard
Adam Romejko, Mimetyczny obcy w biblijnych relacjach o zaparciu się św. Piotra
Ian Hodder, Religia w powstaniu cywilizacji. Przypadek Çatalhöyük
Arkadiusz Marciniak, Byki, uczty i kozioł ofiarny. René Girard i jego uczniowie w Çatalhöyük
Hans Medick, Quo vadis antropologio historyczna? Historiografia pomiędzy kulturoznawstwem historycznym a mikrohistorią
Wolfgang Sofsky, Antropologia systematyczna i antropologia historyczna. Uwagi na marginesie artykułu Hansa Medicka „Quo vadis, antropologio historyczna?”
Rafał Rutkowski, Opozycja zajęć rolniczych i wojowniczości w opisach starożytnych Germanów autorstwa Cezara i Tacyta
Wojciech Jezierski, Oddział zamknięty? Socjologia contra antropologia w badaniach nad życiem klasztornym
Konrad Bielecki, Recepcja egzotycznych stworzeń i ich wizerunków we wczesnonowożytnej Europie. Przykład indyjskiego nosorożca
Marta Kargól, Staphorst na wybiegu. Inspiracja tradycyjnymi strojami holenderskimi w modzie współczesnej jako forma obcowania z lokalną tradycją
Daniel Logemann, Playing chess in concentration camps – an immaterial and material practice of stabilization

Recenzje i Omówienia

Jacek Kowalewski, Topografie pamięci (D. Czaja, Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wołowiec 2010)
Adam Romejko, James G. Williams, Girardians. The Colloquium on Violence and Religion, 1990-2010, Wien-Zürich-Berlin-Münster 2012
Arkadiusz Bednarczuk, Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, red. W. Lengauer, P. Majewski, L. Trzcionkowski, Warszawa 2011
Maciej Sawicki, J.G.Droysen, Zarys historyki, przeł. M. Bonecki, J. Duraj, Bydgoszcz 2012
Izabela Skórzyńska, Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej, red. V.Julkowska, Poznań 2012
Barbara Klich-Kluczewska, Sh. Fitzpatrick, Życie codzienne pod rządami Stalina. Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, przeł. J. Gilewicz, Kraków 2012

Kronika Naukowa

Małgorzata Dubasiewicz, René Girard, Scapegoating at Çatalhöyük - notatki z wykładu
Marian Kwapiński, ΕΙΔΩΛΟΝ – genealogia symbolu