ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Studia i Rozprawy

Ewa Solska, „Takie powinny być nasze podróże; poważne, dające się wygrawerować”. Ścieżkami akademika w komunikacyjnej przestrzeni public history
Rafał Leśkiewicz, Cyfrowa aktywność Instytutu Pamięci Narodowej we wspieraniu polityki historycznej. Wybrane przykłady
Franciszek Dąbrowski, Cyfrowe Archiwum – system informacji archiwalnej i środowisko pracy archiwisty w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Joanna Zętar, Miejsce – Obecność – Pamięć. Praca z pamięcią o żydowskim Lublinie na przykładzie wybranych działań Ośrodka „Brama Grodzka- Teatr NN”
Krzysztof Braun, Społeczne konstruowanie pamięci. Przykład Kurpiowszczyzny
Kazimierz Grążawski, Ośrodek Edukacji Historycznej Gród Foluszek na Pojezierzu Brodnickim – od festynów do lekcji żywej historii
Przemysław Kaniecki, Plansze komiksowe w kolekcji muzeum historycznego (na przykładzie zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
Ludmiła I. Szerstowa, Stosunki rosyjskie z rdzenną ludnością Syberii pod koniec XVI ina początku XX wieku: argumenty na poparcie „koncepcji eurazjatyckiej”
Maria Korybut-Marciniak, Dziewiętnastowieczna rodzina urzędnicza w rozproszeniu. Samotność, wyobcowanie, niepewność w codzienności kresowej inteligencji urzędniczej
Jewgienij W. Semenow, Nieznane karty z życia Przecława Smolika z jego pobytu na Zabajkalu na początku XX wieku
Danutė Gailienė, The “Captive mind” Is Worse Than Repressions. Psychotraumatological Study of Historical Trauma in Lithuania
Danił A. Anikin, Problematyka traumy zbiorowej we współczesnej nauce rosyjskiej
Łukasz Łoziński, Kontrowersje wokół Józefa Kurasia „Ognia” i jego podkomendnych. Narracje historyków oraz mieszkańców Podhala
Grzegorz Wiktorowski, Afirmacja seksualności w amerykańskim protestantyzmie ewangelikalnym i fundamentalistycznym

Przekłady

Marc Augé, Historyczna przestrzeń antropologii i antropologiczny czas historii
Nicholas B. Dirks, Czy vice versa? Historyczne antropologie i antropologiczne historie

Dyskusje, Polemiki

Piotr Filipkowski, Marta Kurkowska-Budzan, Tomasz Rakowski, Marcin Stasiak, Reanimacje i rewitalizacje – relacje ustne jako czynnik innowacji w badaniach historycznych. Głosy w dyskusji

Publikacja tomu sfinansowana została w ramach umowy 609/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

,