ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Przemysław Kaniecki
Plansze komiksowe w kolekcji muzeum historycznego (na przykładzie zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: muzeum, kolekcjonowanie, komiks, plansza komiksowa, warianty tekstu, Krzysztof Gawronkiewicz

Abstrakt:
Tekst dotyczy kolekcjonowania oryginalnych plansz komiksowych przez muzea historyczne – pokazuje argumenty na rzecz budowania takich kolekcji. Argumenty te zaczerpnięte są z polskiej ustawy o muzealnictwie, ponieważ tego rodzaju obiekty mogą mieć wymienianą w ustawie kluczową wartość: historyczną, artystyczną, naukową. Specyfika plansz komiksowych i ich ważność jako obiektów potencjalnie ekspozycyjnych oraz materiału do badań zostaje pokazana na przykładzie kolekcji plansz oryginalnych z projektu Achtung Zelig! Druga wojna Krzysztofa Gawronkiewicza (rysunki) i Krystiana Rosenberga/Rosińskiego (scenariusz). Znajdujące się w kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN plansze zostają zanalizowane jako nośniki kolejnych zmian z okresu procesu twórczego (warianty). Okazuje się, że niektóre zmiany mogą być interpretowane w kategoriach autocenzorskich, co być może było związane z nabrzmiewającą w latach 90. dyskusją społeczną na temat relacji polsko-żydowskich. W ten sposób obiekty te stanowić mogą przyczynek do historii społecznej przełomu XX i XXI w., co dodatkowo potwierdza zasadność włączenia ich do kolekcji muzealnej.

Informacje o autorze:
Przemysław Kaniecki - etnolog, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, kustosz w Dziale Zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. E-mail: p.kaniecki[at]al.uw.edu.pl, pkaniecki[at]polin.pl. ORCID 0000-0002-3280-8501.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót