ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Ewa Solska
„Takie powinny być nasze podróże; poważne, dające się wygrawerować”. Ścieżkami akademika w komunikacyjnej przestrzeni public history

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: międzykulturowość, transhistoryczność, komunikacja interpretacyjna, muzeum partycypacyjne, ekspozycja transhistoryczna, portal historyczny

Abstrakt:
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach muzeum partycypacyjnego, ekspozycji transhistorycznej oraz portalu historycznego. Nawiązując przy tym do koncepcji komunikacji interpretacyjnej Freemana Tildena (Interpreting Our Heritige, 1957), postuluje się i uzasadnia adekwatność kategorii międzykulturowości i transhistoryczności dla opisu i realizacji strategii komunikacyjnych w praktykach public history.

Informacje o autorze:
EWA SOLSKA - historyk, metodolog historii, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. E-mail: ewa.solska[at]poczta.umcs.lublin.pl. ORCID 0000-0001-5546-0467.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót