ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Joanna Zętar
Miejsce – Obecność – Pamięć. Praca z pamięcią o żydowskim Lublinie na przykładzie wybranych działań Ośrodka „Brama Grodzka- Teatr NN”

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: pamięć, postpamięć, dziedzictwo kulturowe, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Abstrakt:
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską. Była ona dawniej przejściem między miastem chrześcijańskim i żydowskim, miejscem spotkania różnych kultur, tradycji i religii. W czasie wojny Niemcy wymordowali żydowskich mieszkańców miasta, a dzielnica żydowska została zniszczona. Zmiany, jakie przyniósł rok 1989, rozpoczęły proces odzyskiwania przez polskie społeczeństwo Pamięci. Lublin był jednym z polskich miast, które musiało zmierzyć się ze swoją zapomnianą przeszłością. Zaczynając na początku lat 90. XX wieku działalność w Bramie Grodzkiej, twórcy Ośrodka nic nie wiedzieli o historii lubelskich Żydów. Nie byli świadomi tego, że pusta przestrzeń po jednej stronie Bramy ukrywa Pamięć po mieście żydowskim. Brama Grodzka i puste przestrzenie wokół niej stały się dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” naturalnym miejscem pracy z pamięcią, realizowanej w jednym z najważniejszych programów „Pamięć – Miejsce – Obecność”. Program ten to działania dokumentacyjne, artystyczne i edukacyjne odnoszące się do rekonstrukcji przeszłości tych, o których nikt nie pamięta, dotarcia do tożsamości miejsca, w którym działa Ośrodek, oraz obecność w tym bardzo swoistym krajobrazie pamięci.

Informacje o autorze:
JOANNA ZĘTAR – historyk sztuki, dziennikarz, animator kultury, PR-owiec, pracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, doktorantka na kierunku nauki o mediach Wydziału Politologii UMCS. E-mail: asia[at]tnn.lublin.pl. ORCID: 0000-0002-0377-6272.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót