ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Maria Korybut-Marciniak
Dziewiętnastowieczna rodzina urzędnicza w rozproszeniu. Samotność, wyobcowanie, niepewność w codzienności kresowej inteligencji urzędniczej

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Kresy, inteligencja, rodzina, XIX wiek, urzędnicy, historia życia codziennego

Abstrakt:
Artykuł dotyczy Polaków - niższych urzędników administracji Imperium Rosyjskiego w XIX wieku. Wstępną tezą szkicu jest przekonanie, że praca w administracji ma zasadniczy wpływ na relacje rodzinne, dekonstrukcję działalności i wieloletnią separację rodzinną urzędników. Źródłem artykułu są rękopisy epistolograficzne oraz źródła pamięci zubożałych szlacheckich rodów: Dolińskich i Łazarowiczów. W artykule analizuję przyczyny wyboru pracy w administracji, realia pracy biurowej; Pytam też o tożsamość członków rodziny, którzy rozproszyli się w wyniku podjęcia pracy w administracji rosyjskiej.

Informacje o autorze:
MARIA KORYBUT-MARCINIAK – historyk, adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. E-mail: maria.korybut--marciniak[at]uwm.edu.pl. ORCID ID 0000-0001-8196-5119.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót