ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Rafał Leśkiewicz
Cyfrowa aktywność Instytutu Pamięci Narodowej we wspieraniu polityki historycznej. Wybrane przykłady

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: historia publiczna, aktywność cyfrowa, user experience, informatyka, systemy informatyczne, historia, edukacja, Instytut Pamięci Narodowej, Cyfrowe Archiwum

Abstrakt:
Efektywna edukacja historyczna wymaga skutecznego i odpowiednio sprofilowanego przekazu. Aby taki przekaz skonstruować, niezbędne jest wykorzystywanie coraz to nowszych rozwiązań służących prezentacji treści i formułowaniu przekazu. W celu budowy przekazu historycznego i efektywnego dotarcia z nim do odbiorców konieczne jest również przeprowadzenie badań określających potrzeby odbiorców, a także wskazujących na luki i deficyty w wiedzy, które należy zagospodarować. Dyskutując na gruncie rozwoju historii publicznej i narzędzi, w oparciu o które może się ona rozwijać, warto zwrócić uwagę na potencjał drzemiący w nowoczesnych technologiach informatycznych. Wykorzystywane w odpowiedni sposób mogą one realnie pomóc w procesie badawczym czy też edukacyjnym, dostarczając treści, których z jednej strony oczekuje odbiorca, a które z drugiej strony są na odpowiednim poziomie merytorycznym. Celem artykułu jest prezentacja doświadczeń Instytutu Pamięci Narodowej w budowie kompetencji cyfrowych i ich zastosowaniu w różnorodnych aktywnościach o charakterze historycznym jako element wspierający politykę historyczną państwa polskiego. W tekście zaprezentowano konkretne przykłady działań prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat przez IPN zmierzające do osiągnięcia pewnego stanu równowagi między historią (ze szczególnym uwzględnieniem historii publicznej) a informatyką. Te pozornie będące z dala od siebie nauki tak naprawdę mają wiele wspólnego – miarą sukcesu ich urobku jest skuteczne dotarcie do odbiorcy i zainteresowanie go powstała książką, konferencją, aplikacją, systemem informatycznym. Aby zatem produkty prac projektów historycznych, tudzież informatycznych cieszyły się zainteresowaniem odbiorów, wymagane są badania potrzeb, jakość przekazu, zarówno w wymiarze merytorycznym, użytkowym, jak i graficznym.

Informacje o autorze:
RAFAŁ LEŚKIEWICZ - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii i archiwistyki, pełnomocnik Prezesa IPN ds. prowadzenia badań nad terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 1939–1945, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie; ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji – członek zespołu projektowego KRONIK[at] (Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury). E-mail: rafal.leskiewicz[at]ipn.gov.pl; rafal.leskiewicz[at]mc.gov.pl. ORCID 0000-0003-2880-9525.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót