ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Piotr Filipkowski, Marta Kurkowska-Budzan, Tomasz Rakowski, Marcin Stasiak
Reanimacje i rewitalizacje – relacje ustne jako czynnik innowacji w badaniach historycznych. Głosy w dyskusji

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: historia mówiona, najnowsza historia Polski, metodologia historii, źródła historyczne

Abstrakt:
Tekst jest zapisem głównych tez wystąpień wygłoszonych podczas debaty, która odbyła się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 14 listopada 2019 roku. W moderowanej przez Marcina Stasiaka dyskusji udział wzięli: Piotr Filipkowski, Marta Kurkowska-Budzan oraz Tomasz Rakowski. Punktem wyjścia dla rozmowy były teksty panelistów dotyczące kondycji historii mówionej i jej roli w badaniach dziejów najnowszych w Polsce. Kluczowym elementem rozważań stał się potencjał relacji ustnych w proponowaniu obrazów przeszłości odmiennych od utrwalonych w narracjach profesjonalnych historyków akademickich.

Informacje o autorze:
PIOTR FILIPKOWSKI – socjolog, adiunkt w IFiS PAN. E-mail: pfilipkowski[at]ifispan.waw.pl. ORCID 0000-0001-8258-8167.
MARTA KURKOWSKA-BUDZAN – historyk, profesor w IH UJ. E-mail: marta.kurkowska-budzan[at]uj.edu.pl. ORCID 0000-0002-8597-9320.
TOMASZ RAKOWSKI – etnolog, adiunkt w IEiAK UW. E-mail: tomaszrak[at]tlen.pl. ORCID 0000-0002-1668-2793.
MARCIN STASIAK – historyk, adiunkt w IH UJ. E-mail: marcin.stasiak[at]uj.edu.pl. ORCID 0000-0001-7499-7083.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót