ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Jewgienij W. Semenow
Nieznane karty z życia Przecława Smolika z jego pobytu na Zabajkalu na początku XX wieku

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Zabajkale, jeńcy wojenni, I wojna światowa, Buriaci, Wierchnieudyńsk, buddyzm, rytuał Czham, dacan Tamczyński, dacan Szułutskij, Przecław Smolik

Abstrakt:
Artykuł omawia życie i twórczość Przecława Smolika, polskiego jeńca wojennego z okresu I wojny Światowej, podczas jego pobytu na Zabajkalu w latach 1915 -1918. Autor artykułu uściślił niektóre aspekty pobytu P. Smolika w obozie dla jeńców wojennych w Wierchnieudyńsku we wspomnianym okresie. Na podstawie dokumentów archiwalnych pochodzących z Państwowego Archiwum Republiki Buriacji (Ułan –Ude), utworów literackich oraz wspomnień Przecława Smolika rekonstruuje okres zabajkalski w jego życiu. W artykule opisane zostały warunki życia w obozie dla jeńców wojennych oraz praca w charakterze lekarza w szpitalu wojskowym prowadzonym przez Czerwony Krzyż w Wierchnieudyńsku. Artykuł zawiera także opis najważniejszych buddyjskich świąt religijnych, których świadkiem był P. Smolik – rytuał Czham i obchody wschodniego Nowego Roku (Сагаан hара). Rezultatem badania jest dokładniejsze określenie niektórych faktów z życia P. Smolika na Zabajkalu, co pozwala na pełniejsze przedstawienie warunków w jakich funkcjonował podczas pobytu w Wierchnieudyńsku. W wyniku badania ustalono dokładne daty pełnienia przez P. Smolika funkcji lekarza w szpitalu wojskowym Czerwonego Krzyża.

Informacje o autorze:
EWGENIEJ W. SEMIENOW – kandydat nauk historycznych, docent w Katedrze Muzeologii i Dziedzictwa Federalnej Budżetowej Jednostki Szkolnictwa Wyższego „Wschodniosyberyjski Państwowy Instytut Kultury” w Ułan-Ude. E-mail: sew11[at]mail.ru, ORCID 0000-0003-1133-8499.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót