ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Danutė Gailienė
The “Captive mind” Is Worse Than Repressions. Psychotraumatological Study of Historical Trauma in Lithuania

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: trauma sowiecka, długofalowe skutki represji politycznych, transgeneracyjny transfer traumy, międzypokoleniowe przekazywanie odporności, psychotraumatologia, kompleksy kulturowe

Abstrakt:
Na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie przeprowadzono psychologiczne badania długoterminowych skutków sowieckiej traumy. Najczęściej stosowano psychotraumatologiczne i psychodynamiczne podejście analityczne. Badania te dostarczyły ważnych danych na temat złożoności sowieckiej traumy. Reprezentatywne badanie przeprowadzone na dużej próbie osób represjonowanych politycznie wykazało długoterminowe skutki tak ciężkiej traumatyzacji dla ofiar. W międzypokoleniowych badaniach długotrwałej traumatyzacji okazało się, że przenoszona jest nie tylko wrażliwość, ale także odporność. Przenoszą ją ludzie najbardziej przeżywający traumę - ci, którzy doświadczyli politycznych represji reżimu. Paradoksalnie w późniejszych pokoleniach potomstwo rodzin, które padły ofiarą reżimu, jest psychologicznie silniejsze niż potomstwo rodzin przystosowanych do reżimu. W perspektywie międzypokoleniowej są rzeczy bardziej niebezpieczne niż bezpośrednie prześladowania reżimu. Przystosowanie się do reżimu mogło być znacznie bardziej szkodliwe niż bezpośrednie cierpienie. Warto zastanowić się nad kwestią metodologiczną, czym jest wiktymizacja z powodu reżimu sowieckiego.

Informacje o autorze:
DANUTĖ GAILIENĖ - profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie Wileńskim, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej. E-mail: danute.gailiene[at]fsf.vu.lt. ORCID 0000-0003-0663-8489

Prace cytowane Rozwiń
Powrót