ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Grzegorz Wiktorowski
Afirmacja seksualności w amerykańskim protestantyzmie ewangelikalnym i fundamentalistycznym

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: etyka seksualna; ewangelikalizm; fundamentalizm protestancki; poradniki dla młodzieży, seks; seksualność

Abstrakt:
Autor artykułu uważa, że Biblia, na której buduje chrześcijaństwo, a protestantyzm ewangelikalny w szczególności, nie reprezentuje pełnego, czy całościowego modelu etyki seksualnej. Ciałem i seksualnością w zasadzie zajmuje się doraźnie i fragmentarycznie, a głębsza refleksja nad tymi zagadnieniami ma charakter szczątkowy. Podejście do ciała i seksualności obecne dzisiaj w kulturach wyrosłych na tradycji judeochrześcijańskiej (lub przez nią przetworzonych) jest efektem późniejszych (re)interpretacji. Nie wywodzi się zatem z samego tekstu biblijnego, ale uwarunkowań kulturowych, społecznych i historycznych jego interpretatorów. Wytworzona w chrześcijaństwie zachodnim (łacińskim) pesymistyczna i negatywna antropologia poaugustiańska podjęta została przez protestantyzm. W jego obrębie uległa jednak swoistej dywersyfikacji. Z jednej strony nadal radykalnie ujarzmiano ciało, szczególnie przed różnego rodzaju „pożądliwościami”. Z drugiej strony oddemonizowano seks i seksualność umieszczając je w kontekście romantycznej więzi małżeńskiej. Podważono tym samym apoteozę dziewictwa i celibatu w katolicyzmie. Materiałem analizy są poradniki pisane z perspektywy religijnej, konfesyjnej. Ich funkcją jest dystrybucja idei i reprodukcja postaw reprezentowanych przez wspólnoty ewangelikalne. Używane przez autorki i autorów środki stylistyczne i retoryczne, w tym metafory, ukazują pozytywny stosunek do ludzkiej seksualności oraz seksu jako aktu. Podejście to obarczone jest jednak pewnymi restrykcjami. Wynikają one z patriarchalnego porządku, który uznawany jest za porządek boski oraz komplementarystycznej antropologii. Seks i seksualność zamknięte zostają w przestrzeni związku małżeńskiego o charakterze heteroseksualnym, monogamicznym i romantycznym.

Informacje o autorze:
GRZEGORZ WIKTOROWSKI – antropolog kultury, doktorant Studium Doktoranckiego Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. E-mail: grzegorz.wiktorowski[at]umed.wroc.pl. ORCID 0000-0002-3298-9867.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót