ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2011, Nr 1-2 (1), Preliminarium


Janusz Barański, Grzegorz Godlewski, Jaromir Jeszke, Edmund Kizik, Monika Milewska, Krzysztof Moraczewski, Włodzimierz Pessel, Andrzej Radomski, Paweł Rodak
Antropologia historii/historyczna w Polsce. Pojęcia – dziedzictwo – perspektywy.

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: antropologia kulturowa, historia, antropologia historii

Abstrakt:
Tekst stanowi zapis odpowiedzi na pytania postawione czołowym przedstawicielom polskiej humanistyki związanych z antropologią kulturową oraz historią. Pytania brzmiały następująco: 1. Czym Pani/Pana zdaniem jest antropologia historii/antropologia historyczna? 2. Jakie dziedzictwo, źródła inspiracji oraz kategorie badawcze uznać można za najważniejsze dla antropologii historii/antropologii historycznej? 3. Jakie są perspektywy rozwoju antropologii historii/antropologii historycznej na gruncie nauki polskiej?

Informacje o autorze:
Janusz Barański, Grzegorz Godlewski, Jaromir Jeszke, Edmund Kizik, Monika Milewska, Krzysztof Moraczewski, Włodzimierz Pessel, Andrzej Radomski, Paweł Rodak
Powrót