ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2011, Nr 1-2 (1), Preliminarium


Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek
Antropologia historii

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: antropologia kulturowa, historia, historiografia, metodologia historii, antropologia historii

Abstrakt:
Artykuł jest wprowadzeniem czytelnika w sposób rozumienia przez Redaktorów relacji pomiędzy antropologią kulturową a historią, a co za tym idzie, antropologii historii. W ich zamierzeniu „Rocznik Antropologii Historii” ma budować trwałą przestrzeń rozwoju współpracy między historiografią a antropologią kulturową oraz odpowiadającymi im metodologiami w zakresie wielopłaszczyznowych badań nad przeszłością i funknowaniem jej obrazów w ludzkich kulturach. Autorzy zaznaczają również, że łamy czasopisma będą otwarte dla przedstawicieli innych dyscyplin humanistyki, zwaszcza literaturoznawstwa, religioznawstwa, filozofii czy socjologii, które podejmują się badań nad przeszłością i jej przedstawieniami w kluczu kulturowym.

Informacje o autorze:
JACEK KOWALEWSKI – metodolog historii, antropolog historii, adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. E-mail: jacek.kowalewski[at]uwm.edu.pl. ORCID 0000-0002-5422-2261.; WOJCIECH PIASEK - metodolog historii, historyk historiografii, adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. E-mail: piasek[at]umk.pl
Powrót