ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2011, Nr 1-2 (1), Preliminarium


Wojciech Wrzosek
Losy źródła historycznego (refleksje na marginesie idei R. G. Collingwooda)

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: źródło historyczne, źródło historyczne jako konstrukt epistemologiczny, Wojciech Wrzosek

Abstrakt:
Artykuł stanowi przedruk z: W. Wrzosek, Losy źródła historycznego (refleksje na marginesie idei R.G. Collingwooda), [w]: Świat historii, red. W. Wrzosek, Poznań 1998, s. 411-417.

Informacje o autorze:
WRZOSEK WOJCIECH – metodolog historii, historyk historiografii, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pracuje w Instytucie Historii UAM, kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii. E-mail: wrzosek[at]amu.edu.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót