ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2017, Nr (10), Antropologia - folklor - historia


Zbigniew Libera
"Historia rozumienia świata" Piotra Kowalskiego

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: kultura magiczna, kultura popularna, ponowoczesność, historia, antropologia kultury i historii, semiotyka, symbol, znak, symulakry

Abstrakt:
Imponujący dorobek P. Kowalskiego, zwartość wielu jego książek (tematycznie różnych), wszystkich rozpatrywanych łącznie, daje to, co było jego świadomym zamiarem: "dzieje rozumienia świata". Na te składają się opisy "kultury magicznej" i "kultury popularnej" (ponowoczesności), jako takich które są odrębnymi całościami, nie ma między nimi historycznej ciągłości, jakby "historia mentalności" składała się z dwóch etapów, polegała na przejściu od form symbolicznych do znaków konwencjonalnych. Tę historię opisał jako historię znaków i tekstów, proces utraty referencjaności form semiotycznych. Całkowicie różne rodzaje kultur": "kultura magiczna" i "kultura ponowoczesna" wymagają więc odmiennych metod interpretacyjnych. Niniejszy artykuł jest krytyką tych podstawowych twierdzeń P. Kowalskiego, na których wspierają jego publikacje. Informacje o autorze

Informacje o autorze:
ZBIGNIEW LIBERA – etnolog, profesor zwyczajny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. E-mail: z.libera[at]iphils.uj.edu.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót