ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2017, Nr (10), Antropologia - folklor - historia


Andrzej Karwowski
Terms for ceramic vessels in the Panoan and Tacanan languages: ethno-archaeological observations

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Pano, Tacana, leksykografia, garncarstwo, zdobnictwo

Abstrakt:
Języki Pano i Tacana należą do relatywnie niewielkich rodzin językowych zachodniej Amazonii. Celem niniejszego tekstu jest krótka analiza terminów oraz znaczeń związanych z garncarstwem i naczyniami ceramicznymi w ich leksykonie w kontekście etnoarcheologicznym. Jej wyniki wskazują na istnienie wspólnych słów związanych z kształtem naczyń oraz sugerują przeniesienie znaczeń z pojemników naturalnych lub organicznych na niektóre naczynia ceramiczne. Ponadto zaobserwowano podobne terminy na określenie tradycyjnego zdobnictwa, chociaż ich relacja do znalezisk archeologicznych wymaga dalszych badań.

Informacje o autorze:
ANDRZEJ KARWOWSKI – archaeolog, badacz niezależny. E-mail: ackarwow[at]gmail.com

Prace cytowane Rozwiń
Powrót