ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2017, Nr (10), Antropologia - folklor - historia


Katarzyna Tilgner
Tabu dotyczące nazw duszy i ciała w wyobrażeniach starożytnych ludów Italii

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: tabu w leksyce, nazwy anatomiczne w łacinie, indoeuropejskie wyobrażenia na temat ciała

Abstrakt:
Artykuł omawia łacińskie nazwy tych części ciała, które mogły być objęte zakazem tabu. Dotyczy to miejsc, takich jak głowa, serce, wątroba, albo substancji, taklich jak krew, łzy, sperma, które uchodziły za ośrodki duszy lub mocy magicznej. Zdaniem lingwisty F. Spechta istniały indoeuropejskie nazwy części ciała zawierające głoskę u. Fonem ten uważano za znak identyfikujący nazwy anatomiczne powiązane ze sferą sacrum. W artykule omówiono rezultaty badań weryfikujących ten pogląd na materiale staroitalskim. Okazuje się, że tylko niektóre nazwy części ciała miały dla starożytnych ludów Italii znaczenie magiczne, istotne z punktu widzenia praktyk ofiarniczych i mantycznych.

Informacje o autorze:
KATARZYNA TILGNER – doktor nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa indoeuropejskiego i łacińskiego, wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. E-mail: katarzyna.tilgner[at]us.edu.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót