ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2017, Nr (10), Antropologia - folklor - historia


Elwira Wilczyńska
Możliwości wykorzystania tekstów folkloru w dociekaniach historycznych. Uwagi badacza kultury wsi polskiej XIX i początku XX wieku

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: folklor, historia folklorystyki, historia etnografii, metodologia, źródła historyczne, kultura ludowa, kultura chłopska

Abstrakt:
Punktem wyjścia do rozważań nad możliwościami wykorzystania źródeł folklorystycznych w badaniu przeszłości jest niejednoznaczność terminu „folklor” oraz wielość perspektyw interpretacyjnych pojawiających się na gruncie polskiej folklorystyki. Śledząc historyczny rozwój zainteresowania tą tematyką w różnych dziedzinach humanistyki, autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego odwoływanie się do „wiedzy ludu” pozostawało długo niedoceniane w dyskursie historycznym i w jakich okolicznościach zostało włączone w jego obręb. Dostrzegając poznawczy potencjał folkloru ustnego, przedstawia jego mankamenty jako źródła historycznego oraz postuluje konieczność stosowania w analizie tego rodzaju materiałów metod folklorystycznych.

Informacje o autorze:
ELWIRA WILCZYŃSKA – filolog, etnolog, doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. E-mail: elwirawilczynska[at]gmail.com

Prace cytowane Rozwiń
Powrót