ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2017, Nr (10), Antropologia - folklor - historia


Paulina Abriszewska
Oralność, piśmienność i XIX-wieczna krytyka cywilizacji druku. Przpadek Norwida

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Cyprian Norwid, literatura XIX wieku, oralność, piśmienność

Abstrakt:
We wstępie niniejszego artykułu został przedstawiony krótki zarys zagadnień poruszanych w badaniach nad polskim romantyzmem w kontekście problematyki medioznawczej. Celem wstępu jest wskazanie potencjalnych ścieżek badawczych, zaś główną część tekstu stanowi krótkie rozwinięcie jednej z takich ścieżek. Korzystając z perspektywy medioznawczej (W. Ong, E. Havelock, J. Goody) przedstawiam twórczość Cypriana Norwida jako przykład pisarskiej refleksji nad kulturotwórczą rolą mediów oraz wpływ złożonego kontekstu medialnego na kształt utworów poety.

Informacje o autorze:
PAULINA ABRISZEWSKA – filolog, filozof, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. E-mail: pabrisz[at]umk.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót