ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2017, Nr (10), Antropologia - folklor - historia


Wojciech J. Burszta
Uciszanie przeszłości dla teraźniejszości. Strategie i techniki szkolnej edukacji historycznej

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: historia, edukacja, narracja, dzieje, patriotyzm, naród

Abstrakt:
Artykuł omawia współegzystencję trzech rodzajów narracji historycznej – akademickiej, potocznej i szkolnej – jaka tworzy podstawowy kontekst dla budowania syntezy dziejów narodowych w nauczaniu o przeszłości na początku XXI wieku w Polsce i innych krajach europejskich. Ów swoisty konglomerat różnych typów opowieści o logice dziejów ma swoje źródło mitologiczne, które leży z kolei u podstaw tytułowego uciszania przeszłości na potrzeby teraźniejszości oraz „historycznej bulimii”, rozumianej jako nadmiarowa reprezentacja preferowanych wizji dziejów zgodnie z mitycznie rozumianą bezwarunkową sytuacją początkową.

Informacje o autorze:
WOJCIECH JÓZEF BURSZTA – antropolog kultury, kulturoznawca, profesor zwyczajny w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. E-mail: wburszta[at]swps.edu.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót