ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2017, Nr (10), Antropologia - folklor - historia


Michał Rydlewski, Aleksander Woźny
Antropologia historyczna Piotra Kowalskiego a wrocławski projekt antropologii mediów

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Piotr Kowalski, antropologia mediów, antropologia historyczna

Abstrakt:
Piotr Kowalski był badaczem-podróżnikiem. Pod koniec swojego życia, mając za sobą pobyty na Uniwersytecie Opolskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim, ponownie znalazł się we Wrocławiu, w którym przed laty studiował filologię polską. Piotr Kowalski był badaczem-podróżnikiem nie tylko w sensie geograficznym, ale także intelektualnym: na swojej drodze naukowej zajmował się filologią, folklorystyką, etnologią, historią kultury. Szczególnie interesujące w jego twórczości naukowej było połączenie refleksji z zakresu antropologii historycznej oraz sposobów komunikowania się i ich rozwoju w czasie. W jednym ze swoich artykułów, kiedy rozpoczął pracę w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Piotr Kowalski sformułował kilka tez względem antropologii mediów. W artykule pokazujemy, iż zaproponowana perspektywa antropologii mediów bazuje na jego wypracowywanych przez lata ustaleniach dotyczących antropologii historycznej, oraz że jego ustalenia są dzisiaj rozwijane przez badaczy tego instytutu w oparciu o pojęcie „scenariusza kultury”.

Informacje o autorze:
MICHAŁ RYDLEWSKI – etnolog, filozof, literaturoznawca, asystent w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. E-mail: rydles[at]autograf.pl ALEKSANDER WOŹNY – filolog, medioznawca, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. E-mail: aleksander.wozny[at]interia.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót