ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 2 (7), Historia i płeć


Dobrochna Kałwa
W stronę historii gender

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: płeć, gender, historia kobiet

Abstrakt:
Tematem przewodnim niniejszego numeru jest historia gender, nazywana również historią (w perspektywie) płci – lub rzadziej – historią rodzaju. Wielość terminów odzwierciedla nie tylko problem językowej adekwatności tłumaczenia angielskiego oryginału, lecz także charakterystyczną dla tych badań koegzystencję paradygmatów, tradycji intelektualnych, dyscyplin. Przeszłość oglądana przez pryzmat płci jest bowiem przedmiotem zainteresowania przedstawicielek i przedstawicieli wszystkich bez mała dziedzin i kierunków współczesnej humanistyki i nauk społecznych, jak również środowisk feministycznych poszukujących historycznych korzeni i legitymizacji działań antydyskryminacyjnych. Artykuły wchodzące w skład tomu stanowią swoiste, bo subiektywne i autorskie podsumowanie rozwoju historii kobiet, a jednocześnie postulatywną wizję przyszłej historii gender.

Informacje o autorze:
Kałwa Dobrochna – historyk, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót