ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 2 (7), Historia i płeć


Iwona Dadej
„Mittedrin statt nur dabei”? Niemieckie badania nad historią płci w nauce. Rekonesans

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: historia płci; historia nauki; najnowsza historia Niemiec; instytucjonalizacja historycznych badań nad kategorią płci

Abstrakt:
Niniejszy artykuł jest omówieniem genezy i rozwoju studiów historycznych nad kulturową tożsamością płci w warunkach niemieckich w ostatnich 4 dekadach. Historia oddziaływania ruchu kobiecego na rozwój historycznych badań nad kobietami i płcią kulurową (historische Frauen- und Geschlechterforschung) zilustrowana została przykładem badań z zakresu historii nauki i procesu wzajemnego przenikania się paradygmatów krytyki feministycznej, historycznej analizy procesów tworzenia/produkowania wiedzy, struktur akademickich i kategorii gender w historii nauki i edukacji. Analizie poddane zostały w pierwszym rzędzie ważniejsze opracowania i monografie, powstałe w ostatnich trzydziestu latach.

Informacje o autorze:
DADEJ IWONA – historyk, doktor, ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat na Freie Universität Berlin

Prace cytowane Rozwiń
Powrót