ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 2 (7), Historia i płeć


Katarzyna Stańczak-Wiślicz
„Jak związać koniec z końcem” – jedzenie i konsumpcja w Polsce lat osiemdziesiątych XX w. w dyskursie eksperckim i kobiecych narracjach osobistych

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, kryzys, konsumpcja, strategie przystosowawcze, narracje osobiste, kobieta

Abstrakt:
Artykuł opiera się na analizie przekazów dotyczących codziennych praktyk konsumpcyjnych w czasie kryzysu lat 80. XX w. Konsumpcja została potraktowana jako soczewka umożliwiająca przyjrzenie się kobiecym doświadczeniom kryzysu. Przyjęte w tekście mikrospołeczne rozumienie kryzysu zwraca uwagę na aktywność jednostek wypracowujących strategie przystosowawcze do nowej sytuacji. Analizie poddane zostały dokumenty osobiste, dzienniki i pamiętniki, następnie prezentujące dyskurs ekspercki, prasa i literatura fachowa oraz prasa kobieca. Artykuł koncentruje się na zapisach doświadczeń dobrze wykształconych mieszkanek dużych miast.

Informacje o autorze:
STAŃCZAK-WIŚLICZ KATARZYNA – historyk, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Prace cytowane Rozwiń
Powrót