ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 2 (7), Historia i płeć


Katarzyna Sierakowska
Wpływ powstania styczniowego na zakres patriotycznych obowiązków kobiet

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: historia kobiet, patriotyzm kobiet w XX wieku, kobiety i wojna

Abstrakt:
Tezą wyjściową artykułu jest przekonanie, że doświadczenie kobiet w okresie powstania styczniowego wpłynęło w znacznym stopniu na kształt procesu emancypacyjnego na ziemiach polskich. Z jednej strony doszło do przyśpieszenia momentu artykułowania przez kobiety postulatów emancypacyjnych, z drugiej zaś w znaczącym stopniu ich udział w narodowym zrywie i zdobyte doświadczenie ukierunkowały społeczny dyskurs na temat postrzegania ról kobiet w okresie wystąpień zbrojnych.

Informacje o autorze:
SIERAKOWSKA KATARZYNA – historyk, adiunkt w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk

Prace cytowane Rozwiń
Powrót