ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 2 (7), Historia i płeć


Marcin Jarząbek
„Lżynie Państwa”, czyli codzienność przed sądem. Mikrohistoryczne spojrzenie na sląskość lat trzydziestych XX w.

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Górny Śląsk XX w., mikrohistoria, codzienność, tożsamość, państwo

Abstrakt:
Artykuł podejmuje temat tożsamości mieszkańców międzywojennego polskiego Górnego Śląska z perspektywy mikrohistorii oraz historii codzienności. Analizując wybrane katowickie akta sądowe spraw o obrazę państwa i narodu polskiego z lat 30. XX w. wskazuję na ich przykładzie, jak nacjonalizacji i polityzacji ulega w tym czasie życie codzienne. W obliczu rywalizacji polskiego i niemieckiego nacjonalizmu spory rodzinne i sąsiedzkie mogą zostać zinterpretowane w kategoriach narodowych, a poczucie rozżalenia warunkami życia – traktowane jako obraza państwa. Tożsamościowa i polityczna wykładnia spraw na pozór niezwiązanych staje się narzędziem w ręku polskich władz, ale jest też wykorzystywana dla własnych celów przez samych Górnoślązaków.

Informacje o autorze:
JARZĄBEK MARCIN – historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prace cytowane Rozwiń
Powrót