ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 2 (7), Historia i płeć


Anna Żarnowska
Czy przełom XIX i XX wieku otwierał kobietom przejścia ze sfery prywatnej do sfery publicznej? Rola barier obyczajowych

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: bariery obyczajowe, XIX wiek, XX wiek, kobiety, historia kobiet, sfera publiczna, sfera prywatna

Abstrakt:
Przedruk: A. Żarnowska, Czy przełom XIX i XX wieku otwierał kobietom przejścia ze sfery prywatnej do sfery publicznej? Rola barier obyczajowych, [w:] Jak badać obyczaje? Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Łowicz, listopad 2005, red. M. Szpakowska, Warszawa 2007, s. 45–59.

Informacje o autorze:
ŻARNOWSKA ANNA (1931–2007) – historyk, związana z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Prace cytowane Rozwiń
Powrót