ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 2 (7), Historia i płeć


Mariusz Filip
„Wędrujące Kaszuby”. Ujęcie Antropologiczne

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: tożsamość, etnocentryzm, Pomorze, Kaszuby, Kaszubi

Abstrakt:
Przesuwanie się nazwy Kaszuby w kierunku wschodnim to powszechnie znany fakt historyczny, jednak znaczenie tego ruchu nie doczekało się stosownego wyjaśnienia. Uważam, że kwestia ta pozostaje nierozwiązana z powodu ograniczeń paradygmatu naturalistycznego czy też obiektywistycznego. Dlatego proponuję poszukać rozwiązania problemu w ramach paradygmatu antynaturalistycznego, co oznacza nadanie Kaszubom statusu konstruktu społecznego. Odwołując się do badań antropologicznych staram się wykazać, że lokalizacja Kaszub w przestrzeni geograficznej, jak i sama ich konceptualizacja, miało podłoże społeczno-kulturowe, konkretnie zaś uwarunkowane było punktem widzenia Niemca. Tym samym zmiany położenia Kaszub na mapie stanowiły wyraz dynamiki procesów tożsamościowych na terenie szeroko pojętego Pomorza i Meklemburgii.

Informacje o autorze:
FILIP MARIUSZ – antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prace cytowane Rozwiń
Powrót