ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 2 (7), Historia i płeć


Claudia Kraft
From noble knights to Polish warriors? Reconfigurations of masculinities and femininities in Polish revolutionary warfare and during the times of partitions

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: relacje między płciami, męskość / kobiecość, budowanie państwa, budowanie narodu, działania wojenne / wojskowe, biurokracja, emocje, sfera publiczna i prywatna.

Abstrakt:
Artykuł opisuje znaczenie wyobrażeń płciowych dla wyjaśnienia zmian społecznych i politycznych na przykładzie historii Polski od końca XVIII wieku. Skupiając się na aspektach reform politycznych w dziedzinie wojska i biurokracji, pokazuje, jak areny kobiecej i męskiej sprawczości zostały ponownie skonfigurowane w czasie nagłych zmian społecznych i politycznych, które charakteryzowały historię Polski w epoce reform politycznych, rozbiorów i kolejnych dziesięcioleci braku politycznej niezależności. Autorka pokazuje, w jaki sposób (przynajmniej do początku XIX wieku) granice między sferą publiczną i prywatną stawały się bardziej stałe i jak jednocześnie coraz bardziej pola męskiej i kobiecej sprawczości były silniej wkomponowywane w odpowiednie sfery. Poza tym omawia społecznie odpowiednie formy męskości i kobiecości, dzięki czemu staje się jasne, że emocjonalność postrzegana niegdyś jako niezbędny element w edukacji przyszłych żołnierzy i obywateli znalazła się w XIX wieku pod krytyką. Wraz ze zmianami w systemach prawnych (wprowadzenie nowoczesnych kodeksów prawa cywilnego), pojawieniem się nowych pojęć politycznych (praca organiczna) i - last but not least - biologizacją relacji płciowych, rozwijały się nowe ideały postępowania w sferze prywatnej i publicznej, odwołujące się do rzekomo naturalnych cech i zdolności mężczyzn i kobiet.

Informacje o autorze:
KRAFT CLAUDIA – historyk, profesor na Uniwersytecie w Siegen (Niemcy)

Prace cytowane Rozwiń
Powrót