ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Andrzej P. Kowalski
Germańskie tabu. Obecność ozdób i brak broni w pochówkach gockich

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Goci, kultura wielbarska, obrzędy pogrzebowe, tabu, mitologia germańska, słownictwo gockie

Abstrakt:
Artykuł jest próbą interpretacji osobliwego zwyczaju pogrzebowego odnotowanego przez archeologów w kulturze wielbarskiej przypisywanej germańskim Gotom. W pierwszych wiekach naszej ery na terenach dzisiejszej Polski północnej i wschodniej groby wyposażano w biżuterię. Jednocześnie unikano składania broni i narzędzi. Widoczne tu przeciwstawienie srebrnych precjozów i przedmiotów żelaznych może odpowiadać pewnym społecznym i mitologicznym klasyfikacjom. Autor, dzięki zastosowaniu antropologicznej analizy strukturalistycznej, stawia hipotezę o funkcjonowaniu tabu wynikającego z identyfikowania znaków męskości, wojowniczości, użycia broni z życiem i jawnością. Obiekty kojarzone z żeńskością, takie jak ozdoby, mogły być przypisane do „tamtego świata”, do ukrytej przestrzeni funeralnej. Omawiane przeciwstawienie było efektem zdarzeń politycznych obejmujących ludy germańskie oraz odbiciem dawnych wartościowań mitycznych dotyczących wojownika, kobiety i metalurgów oraz związanych z nimi przedmiotów.

Informacje o autorze:
KOWALSKI ANDRZEJ P. – filozof, antropolog kultury; profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót