ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Jurij Łotman
Pamięć kultury

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: semiotyka kultury, moskiewsko-tartuska szkoła semiotyki, historia i semiotyka, pamięć, kultura

Abstrakt:
Przekład tekstu pochodzącego z tomu Язык. Обучение. Философия, Vilnius 1986.

Informacje o autorze:
JURIJ ŁOTMAN (1922-1993) - rosyjski teoretyk, historyk, semiotyk kultury, estetyk. Współtwórca Tartusko-Moskiewskiej Szkoły Semiotyki. Profesor Uniwersytetu w Tartu.
Powrót