ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Andreas Ventsel
Hegemony as a visual rhetorical signification in Soviet Estonia photojournalism

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: teoria hegemonii, semiotyka kultury szkoły Moskwa-Tartu, metafora/metonimia, okres stalinowski, fotografia

Abstrakt:
Celem artykułu jest wypracowanie konceptualnych narzędzi dla lepszej analizy społecznej rzeczywistości, relacji władzy i ich wizualnych reprezentacji. Jednym z narzędzi, poprzez które ustanawiane są relacje władzy w społeczeństwie jest fotografia. Artykuł omawia związki między teorią hegemonii wypracowaną przez Ernesto Laclau i semiotyką kultury Jurija Łotmana. Koncentruję się na retorycznych koncepcjach tropów, metaforze i metonimii poprzez które w fotografiach relacje władzy są ustanawiane. Materiał do analizy wzięty jest z estońskich gazet ery Stalina.

Informacje o autorze:
VENTSEL ANDREAS – semiotyk, pracownik naukowy w Instytucie Filozofii i Semiotyki Uniwersytetu w Tartu.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót